Phú Mỹ Hưng House

Phú Mỹ Hưng House

Phú Mỹ Hưng House

Phú Mỹ Hưng House
Phú Mỹ Hưng House

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố

Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố
icon
Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng TP. Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan, trước khi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.
Hội đồng thẩm định Quy hoạch xây dựng TP. Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan, trước khi cơ quan thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.
Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố
Nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan. Ảnh minh họa. Nguồn: Zing.vn

Mới đây, UBND TP. Hà Nội đã có quyết định thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch xây dựng thành phố.

Nội dung thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo quy định tại Luật Quy hoạch đô thị, Luật Xây dựng và các văn bản pháp luật liên quan. Kết luận của Hội đồng thẩm định là một trong những cơ sở để cơ quan thẩm định tổng hợp và yêu cầu cơ quan trình thẩm định tiếp thu và hoàn chỉnh đồ án quy hoạch nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, trình cấp có thẩm quyền xem xét và quyết định.

Được biết, Hội đồng thẩm định hoạt động theo Quy chế làm việc do Chủ tịch Hội đồng thẩm định ban hành. Cụ thể, Hội đồng thẩm định sử dụng con dấu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội.

Còn Sở Quy hoạch - Kiến trúc (cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định) có trách nhiệm xây dựng và hoàn thiện Quy chế làm việc của Hội đồng, sau đó trình Chủ tịch Hội đồng thẩm định xem xét, quyết định. Đồng thời, xác định các nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng cần thiết tổ chức Hội đồng trước khi trình UBND thành phố phê duyệt.

(Theo Báo Xây dựng Online) 
 
icon

ĐĂNG KÝ THAM QUAN NHÀ MẪU

LIÊN HỆ NGAY

0902-559-110

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin dự án