Phú Mỹ Hưng House

Phú Mỹ Hưng House

Phú Mỹ Hưng House

Phú Mỹ Hưng House
Phú Mỹ Hưng House

Tp.HCM: Tiếp tục bồi thường GPMB tại Khu đô thị mới Nam thành phố

Tp.HCM: Tiếp tục bồi thường GPMB tại Khu đô thị mới Nam thành phố
icon
UBND Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tiếp tục tiến hành thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khu E - Khu đô thị mới Nam thành phố.
UBND Tp.HCM đã chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận tiếp tục tiến hành thực hiện công tác bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ khu E - Khu đô thị mới Nam thành phố.
Tp.HCM: Tiếp tục bồi thường GPMB tại Khu đô thị mới Nam thành phố
Bản đồ khu đô thị mới Nam thành phố

Cụ thể, UBND thành phố yêu cầu Ban Quản lý Khu Nam cần phân loại các dự án chậm triển khai trên địa bàn để có biện pháp xử lý cho từng loại.

Với những dự án có quyết định giao đất thì hỗ trợ chủ đầu tư củng cố cơ sở pháp lý về bồi thường, cưỡng chế thu hồi đất và hoàn tất công tác bồi thường đảm bảo thực hiện dự án theo quy hoạch được duyệt.

Với những dự án đã có văn bản chấp thuận địa điểm, đã bồi thường trên 50% diện tích thì xem xét năng lực chủ đầu tư, nếu đủ điều kiện thì lập thủ tục cho tiếp tục thực hiện dự án.

Củng cố cơ sở pháp lý theo Luật Đất đai, có biện pháp hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện công tác thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng đối với phần diện tích còn lại chưa thỏa thuận bồi thường.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn Ban Quản lý Khu Nam giải quyết việc cấp phép xây dựng khu xử lý nước thải tại từng dự án khu nhà ở nhỏ lẻ khi chưa có khu xử lý nước thải chung cho cả khu vực, với nguyên tắc chi phí đầu tư và chi phí tái lập lại quy hoạch do chủ đầu tư chi trả.

Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng giao Ban Quản lý Khu Nam mời gọi các nhà đầu tư có kinh nghiệm, năng lực, tham gia lập đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Đại học Hưng Long tại xã Hưng Long, huyện Bình Chánh; đồng thời, hoàn tất việc lập, trình thẩm định và phê duyệt 5 nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị cảng Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp.HCM.

(Theo Thời báo Ngân hàng) 
 
icon

ĐĂNG KÝ THAM QUAN NHÀ MẪU

LIÊN HỆ NGAY

0902-559-110

ĐĂNG KÝ NGAY

Thông tin dự án